TEXTA Law

Ülevaade

TEXTA Law on keskkond õigusspetsialistidele, kes soovivad kiiret ja tänapäevast ligipääsu avalikule õigusteabele.

Andmed

TEXTA Law keskkonda on koondatud järgmised andmestikud:

Hind

Registreerumine annab kasutajale õiguse kasutada TEXTA Law’d täisfunktsionaalsena 15 päeva (testperiood) vältel tasuta. Pärast testperioodi lõppemist on TEXTA Law teenuste kasutamist võimalik jätkata hinnaga 20€/kuus. Suurema (5 või enam) arvu kasutajate korral kehtivad soodustused! Personaalse pakkumise saamiseks pöörduge straat@texta.ee!

Registreerumine

Registreerumata kasutajale on võimaldatud ainult väike osa TEXTA Law funktsionaalsusest. Täieliku kasutuskogemuse saamiseks on vajalik registreerumine. Selleks tuleb vajutada nupul Registreeru kasutajaks ning sisestada oma e-maili aadress.

alternate text

Pärast e-maili sisestamist saadetakse kasutajale kiri, kus palutakse konto kinnitada. Sama kirjaga on kaaasas ka esialgne parool, mille soovitame koheselt ära muuta. Järgneval sisenemisel tuleb vajutada nupul Logi sisse ning panna oma kasutajanimi ja parool. Kasutajanimeks on alati registreeritud e-mail.

Seaded

Esimest korda TEXTA keskkonda sisenedes soovitame koheselt minna seadete alla ja oma parooli muuta. Selleks tuleb vajutada vasakul menüüs oleval seadete nupul.

alternate text

Kõikidele klientidele määratakse TEXTAs üks peakasutaja, kes saab kutsuda lisakasutajaid. Selleks tuleb sisestada uue kasutaja e-mail ning vajutada nupule Saada kutse. Seejärel saadetakse uuele kasutajale e-mail, mis tuleb taas kord kinnitada.

Juhendid

Lisaks käesolevale dokumendile on TEXTA Law keskkonnaga tutvumiseks saadaval ka järgmised videod:

TEXTA täisotsing

TEXTA Law täisotsing on loodud eesmärgiga anda kasutajale ülevaade, millistes andmekogudes teda huvitavad lahendid võivad leiduda. Täisotsingul näidatakse igast andmekogust 10 viimati lisatud lahendit, kus otsingusõnad esinevad. Täpsema otsingu tegemiseks ja kõikide dokumentide nägemiseks tuleb minna konkreetsesse andmekogusse.

Täisotsingu võimalused

Ostingu tegemiseks tuleb kirjutada otsingu kasti otsitav sõna ja valida otsingutüüp, vajutades otsingukasti vasakul olevale nupule.

alternate text

Võimalik on valida järgnevate otsingutüüpide vahel:

 • Lihtotsing: Tekstis peavad esinema kõik otsitavad sõnad kirjutatud kujul, aga nad ei pea olema tingimata järjestikku. Soovitame mitte kasutada sidesõnu;
 • Prefiksotsing: Tekstis peavad esinema kõik otsitavad sõnad, aga TEXTA lisab automaatselt võimalikud sõnalõpud. Näiteks otsides prefiksotsinguga sõna leping, siis leitakse ka lahendid, kus esineb sõna lepingust jne;
 • Fraasiotsing: Kirjutatud sõnad peavad esinema koos (fraasina);
 • Fraasiprefiksotsing: TEXTA lisab otsitavale fraasile automaatselt võimalikud sõnalõpud.

Vajutades paremal asuvale nupule + või X, saame lisada või eemaldada otsinguparameetreid.

alternate text

Selliseid lisaparameetreid saame lisada piiramatul hulgal. Vajutades luubile (või vajutades enterit), toimub otsing.

Täisotsingu tulemused

Otsingu tulemusena kuvatakse meile, kus andmekogudes leitud lahendid asuvad.

alternate text

Antud näite puhul on näha, et otsingusõnad esinevad 16 Riigikohtu lahendis, 530 Riigi Teatajas avaldatud kohtulahendis ja 3 Eur-Lex lahendis. Vajutades andmekogu nimele, kuvatakse meile antud andmekogus olevad 10 viimast dokumenti, kus otsingusõnad esinevad. Vajutades punase taustaga andmekogu nupule, avatakse otsing valitud andmekogus. Seal näidatakse kõiki leitud lahendeid ning otsinguid saab teha veelgi täpsemaks.

Samuti saab vaadata, millisest dokumendiosast on vasteid leitud ning huvi korral avada ka dokumendi täisvaate.

alternate text

TEXTA Andmekoguotsing

Andmekogust saab teha oluliselt täpsemaid otsinguid ning kasutajale kuvatakse kõik leitud lahendid. Andmekogusse saab minna vajutades vasakul menüüs olevale andmekogu nupule või siis täisotsingu vaates, vajutades punasele andmekogu nupule.

alternate text

Andmekoguvaate seadistamine

Olles andmekogus, saab kasutaja valida, milliseid välju talle kuvatakse. Väljad on andmekoguspetsiifilised. Riigi Teataja andmekogus saab kasutaja valida järgmiste väljade vahel:

 • Terviktekst;
 • Terviktekst (lemmad);
 • Resolutsioon;
 • Resolutsioon (lemmad);
 • Kohtu seisukoht;
 • Kohtu seisukoht (lemmad);
 • Lahendi number;
 • Lahendi liik;
 • Kohus;
 • Kohtunik;
 • Kohtu liik.
alternate text

Kasutajal on võimalik ka leitud tulemusi sorteerida. Selleks tuleb vajutada näiteks paremal asuvale lahendi aeg nupule ning sejärel sorteeritakse lahendid kas kõige uuemad ees või vanemad eespool.

Andmekoguotsingu võimalused

Sarnaselt täisotsingule, on võimalik lisada piiramta hulga otsinguparameetreid vajutades parem + nupule. X nupuga saab kasti kustutada. Lisaks saab valida järgnevate otsingutüüpide vahel:

 • Lihtotsing: Tekstis peavad esinema kõik otsitavad sõnad kirjutatud kujul, aga nad ei pea olema tingimata järjestikku. Soovitame mitte kasutada sidesõnu.
 • Prefiksotsing: Tekstis peavad esinema kõik otsitavad sõnad, aga TEXTA lisab automaatselt võimalikud sõnalõpud. Näiteks otsides prefiksotsinguga sõna leping, siis leitakse ka lahendid, kus esineb sõna lepingust jne.
 • Fraasiotsing: Kirjutatud sõnad peavad esinema koos (fraasina).
 • Fraasiprefiksotsing: TEXTA lisab otsitavale fraasile automaatselt võimalikud sõnalõpud.
alternate text

Otsingut saab teha erinevatest tekstiosadest ja metateabest, nt Riigi Teataja andmestikus:

 • Terviktekst: otsitakse kogu tekstist;
 • Terviktekst (lemmad): otsitakse automaatselt algvormi pandud tekstist;
 • Resolutsioon: otsitakse ainult resolutsiooni osast;
 • Resolutsioon (lemmad): otsitakse algvormi pandud resolutsiooni osast;
 • Kohtu seisukoht: otsitakse kohtu seisukoha alt, kui see on lahendist tuvastatav;
 • Kohtu seisukoht (lemmad): otsitakse algvormi pandud kohtu seisukohast;
 • Lahendi number;
 • Lahendi liik: klikkides otsingukastile, saab kasutaja valida, kas otsitakse kohtumäärust, kohtuotsust jne;
 • Lahendi aeg: saab valida, mis perioodi lahendeid otsitakse;
 • Kohus: ;
 • Kohtunik: kohtuniku nime sisestamisel on oluline kasutada alakriipsu eesnime ja perekonnanime vahel;
 • Kohtu liik: halduskohus, maakohus, ringkonnakohus, riigikohus;
 • Faktid: klikkides otsingukastile saame valida fakte nagu tunnistada süüdi, tunnistada süütuks jne;
 • Välistamine: aktiveerides välistamise, saame määrata sõna/ tingimuse, mis meid huvitavas teksti osas ei tohi esineda.
alternate text

Analüütika dashboard

Vajutades otsingu kõrval (luup) olevale nupule, kuvatakse kasutajale leitud lahendite kohta käiv analüütika dashboard.

alternate text

Analüütika dashboardi eesmärk on anda kasutajale kiire ülevaade otsitud lahendites leiduvast informatsioonist. Näiteks Riigi Teataja andmestikus kuvatakse kasutajale:

 • Lahendites enimviidatud sätted;
 • Lahendite ajajoon;
 • Olulised võtmesõnad;
 • Enimviidatud lahendid;
 • Kohtu liik;
 • Kohus;
 • Lahenditest leitud faktid;
 • Populaarsemad kohtunikud.

Kogu analüütika dashboardil olev informatsioon töötab filtrina. Vajutades näiteks enimviidatud kohtunikule, siis liigub see automaatselt uueks väljaks, millega saab otsingut kitsendada.

TEXTA dokumendivaade ja kommentaarid

TEXTA dokumendivaates kuvatakse lahendi täistekst. Dokumendivaatesse saamiseks tuleb klikkida lahendi kõrval asuval ikoonil.

alternate text

Dokumendivaade avaneb pop-up aknas, seega on oluline, et need on browseris lubatud. Lisaks dokumentide lugemisele on siin võimalik lahenditele kommentaare lisada. Siin saab ka olemasolevaid kommentaare muuta või kustutada. Kommentaarid on nähtavad kliendipõhiselt.

alternate text

Dokumendivaates on kõik viidatud § tehtud aktiivseks. Minnes kursoriga § peale, kuvatakse kasutajale selle sisu.

alternate text

Iseenda ja grupi kommentaaride vaatamiseks tuleb vajutada vasakul menüüs olevale kommentaari ikoonile.

alternate text

Selles vaates on nähtavad viimati grupi liikmete poolt lisatud kommentaarid, enda kommentaarid ning enimkommenteeritud lahendid. Vajutades noolele, viiakse kasutaja kommenteeritud lahendi juurde.